Programma Oost: 10 Miljoen extra voor Prins Alexander en Grasbuurt (.PDF)

In het programma Oost (2017-2019) Van Prins Alexander wordt er een extra 10 miljoen uitgegeven om de leefbaarheid te vergroten. Project Oost moet dus in korte tijd een enorme impuls geven aan het gebied dat loopt van kralingseveer in het zuiden tot nesselanden in het noord-oosten

Prins Alexander is een belangrijk en groot gebied in Rotterdam, waar het goed wonen, werken en leven is. Met veel groen, water en ruimte een heerlijke plek om op te groeien en oud te worden. In de Rotterdamse monitor komt het gebied in het algemeen positief uit de metingen. Dat Prins Alexander ook kwetsbaar kan zijn, blijkt vooralsnog niet zo nadrukkelijk uit dit profiel. Maar bewoners en ondernemers merken dat het gebied langzaam aan het afglijden is. De openbare ruimte kan een opknapbeurt gebruiken, verzakkingen in de straten moeten worden aangepakt en het verbeteren van de veiligheid moet extra aandacht krijgen.

Tegelijkertijd geldt ook dat in Prins Alexander kansen liggen en initiatieven worden genomen door ondernemers en bewoners. Deze initiatieven faciliteren we dan ook vanuit de gemeente. Juist nu in Prins Alexander grote investeringen gedaan gaan worden door derden, zoals in het OV-knooppunt, sluiten wij aan door bijvoorbeeld de verbindende buitenruimte aan te pakken. Als we nu ingrijpen, kunnen we het tij keren. Om daadwerkelijk een verandering teweeg te kunnen brengen, is een goed beeld van de problematiek nodig en een gerichte aanpak op lange termijn, inclusief inzicht in de benodigde extra middelen.

Dit sluit aan bij het Coalitieakkoord 2014 – 2018 Volle kracht vooruit waarin het college een impuls voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken, met name in Oost, heeft opgenomen. Daarbij sluiten we aan op bestaande stedelijke programma’s zoals Stok achter de deur en Langer Thuis. Daarom ligt hier voor u het programma Oost waarin dit duidelijk wordt.

Joost Eerdmans Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte

Link naar het PDF bestand van Programma Oost. Klik hier

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.