Bespreking Grasbuurt tijdens de gebiedscommissie vergadering 10 december 2019

Naar aanleiding van de ‘memo’ van Rayondirectrice Noord van de Gemeente Rotterdam, die tevens input is geweest voor het raadsdebat van 5 december (klik hier voor het hele artikel), zijn er vragen gesteld aan het betreffende gemeentelijke apparaat dat deze avond vertegenwoordigd werd door Rayondirectrice Noord van de gemeente Rotterdam mevrouw J. Fix en namens H. Alkema de programma manager bij de Gemeente Rotterdam voor gebied Prins Alexander de heer S. Ali.

Het agendapunt begint met de inspraak van een bewoner. Deze vertelt namens de bewoners van de Rotterdamse Grasbuurt hoe ze het raadsdebat hebben ervaren afgelopen 5 december 2019. Tussendoor mopperd de bewoner ook nog over zijn  ervaring tijdens het hele proces waar hij zich vanaf de eerste informatieavond in  2017 voor heeft ingezet vanuit de Grasbuurt. Hieronder de tekst van de inspreek.

spreekin_GC_10_december (PDF bestand)

In het raadsebat van 5 december werd wethouder Wijbenga bevraagd over de communicatie en participatie naar de bewoners toe van het project in de Grasbuurt, zowel voor als tijdens de uitvoering en de ongelukkige samenloop van omstandigheden bij het failissement van de vorige aannemer, Verhoeven Infra.

De bewoners voelen zich feitelijk nog steeds niet gehoord na alle ellende en moeten het doen met 1-email adres voor al hun vragen en sporadisch een nieuwsbrief met ‘non-informatie’ zoals de bewoners het noemen.

Er staat van alles in maar niets concreets betreffende nijpende vragen of communicatie.

Profiel van de wijkbewoners
Naast 2-verdieners die de motor zijn van de Rotterdamse economie kenmerk de Grasbuurt zich net als de rest van Ommoord door een groot aantal ouderen in de leeftijd van 70+. Veel daarvan zijn simpelweg niet actief op het internet en kunnen de informatie niet tot zich nemen.

De bewoners van de Grasbuurt hebben in de aanloop van het raadsdebat dan ook handtekeningen verzameld met de roep om een algemene bewonersavond waar IEDEREEN met echte mensen kan praten en hun zorgen en problemen omtrent het project kwijt kunnen.

Nadat de bewoner heeft ingesproken komt er een discussie op gang tussen diverse GebiedsCommissie leden. Het debat op het stadhuis en de inzet van de bewonersavond wordt vergeleken met een  politiek steekspel over de hoofden van deze bewoners. Dat kan niet de bedoeling zijn!  Hieronde de Memo die is verstuurd aan de Gebiedscommissie Grasbuurt Rotterdam.

Nog steeds geen datum bekend gemaakt van de Bewonersavond

memo_grassenbuurt_2_dec_2019 (PDF Bestand)

In de memo wordt gesproken over een geplande bewonersavond die op 10 december zou plaatsvinden. De rayon directrice geeft aan dat ervoor is gekozen deze te verplaatsen omdat op hetzelfde tijdstip ook deze gebieds commissie vergadering van 10 december aan de gang is.

De aangegeven reden is dat de bewoners de kans wordt gegeven om bij allebei aanwezig te zijn.

Een gebiedscommissielid vervolgt dat niet eerder bij haar weten rekening is gehouden met het samenvallen van een gebiedscommissie vergadering en het houden van een bewonersavond.

Ook wordt opgemerkt dat de huidige projectmanager van dit project afwezig is vanwege een vakantie. Men vraagt zich af of dit een mogelijke reden kan zijn voor het uitstellen van de Bewonersavond. De Rayon directrice geeft aan dat de heer S. Ali de heer H. Alkema vervangt in deze en vragen kan beantwoorden aan de leden van de Gebiedscommissie en de aanwezige bewoners.

De vraag die ook tijdens het raadsdebat wordt gesteld is: Wanneer de bewonersavond dan wel georganiseerd wordt. In de memo wordt namelijk gesproken over januari 2020, volgende maand. Een concrete datum wordt niet genoemd.

De heer S. Ali geeft aan dat dit in de 3e week van januari wordt vastgesteld.  Een gebiedscommissielid geeft aan dat het dan naar februari wordt geschoven? aangezien er voorbereidingstijd nodig is.

De heer Ali vervolgt dat hij bedoeld dat deze geagendeerd gaat worden voor de 3e week van januari. Hij hoopt voor het einde van het jaar, binnen 2 weken hier duidelijkheid over te hebben.

 

Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan in voor de e-mail nieuwsbrief. KLIK HIER

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.