Weer hoge opkomst 2e bewonersavond Grasbuurt: Start Fase C+D

Een goed begin is het halve werk zeggen ze en de eerste indruk is goud waard. Weer een gigantische opkomst van het aantal bewoners van de grasbuurt voor de fase C+D werkzaamheden die nog niet eens van start zijn gegaan. Met Fase A+B nog niet eens afgerond houden de bewoners hun hart vast voor wat komen gaat.

De avond begon met een aantal grasbuurtbewoners die aangaven dat tijdens de eerdere bewonersavond van 21 januari  2020 was beloofd dat er binnen 3 weken schriftelijke antwoorden zouden zijn op hun genoteerde vragen.

Ook nu is met deze overschrijding van de deadline niets gebeurd in de communicatie. Immers, er kan uitloop zijn zolang daar maar tijdig over gecommuniceerd wordt naar de bewoners toe.

Nieuwe spreker, weer geen centrale discussie mogelijk en weer boze bewoners
Jean-Paul Andela, de spreker van 21 januari had een andere klus in het centrum van Rotterdam en een andere spreker was ingezet. Tijdens het presentatie-praatje zijn er een aantal bewoners die tegen de regels in toch hun mond open doen en vragen waarom er geen centrale discussie mogelijk is? De spreker van de avond ageert tegen de bewoners en maant ze de gestelde regels te volgen.

Gemeentemedewerkers luisteren naar het praatje van de dagvoorzitter
Gemeentemedewerkers van Stadsbeheer luisteren naar het praatje van de dagvoorzitter

De bewoners geven aan dat hen gevraagd wordt om telkens mee te denken aan de tafels maar uit ervaring met fase A+B het gewoon erdoorheen wordt geduwd? De vraag wordt nogmaals beantwoord dat dit nu eenmaal altijd zo gaat en dat ze het er maar mee moeten doen.

Alkema springt in (Video)
Henk Alkema, Manager Noordrand en tevens projectmanager van dit Grasbuurt project, springt even inhoudelijk in en herhaalt maar weer eens dat de gemeente en de bewoners verschillende wensen hebben en dat daar niet allemaal aan voldaan kan worden.

De realiteit is echter dat de bewoners juist begrip hebben en vragen om naar de details van de herindeling te kijken. Waar het een plan was ter verbetering van de buurt is niemand blij met de details, staan ze niet ter discussie en wordt het er eenzijdig doorheen geduwd.

Start, wanneer? Aanbesteding nog niet openbaar aanbesteed
Aan de tafels krijgen bewoners verschillende antwoorden. Graag willen de bewoners weten wanneer fase C+D gaat beginnen. Het antwoord is dat het misschien 1 week eerder of later is dan gepland maar het kan net zo goed 3 maanden later zijn. 1 bewoner heeft zelfs gehoord dat het ook zomaar over de bouwvak-vakantie heen wordt getild.

Grote boosdoener, de boomvakken, het fietspad en te smalle straten
We zijn aangekomen bij alweer het laatste hoofdstuk van de avond: Welke vragen zijn het meest gesteld?

Met stip op nummer 1 de locatie van de boomvakken en vlak daarachter op nummer 2 het fietspad door het centrale park. Over het fietspad leest Jasper Mallens de letterlijke tekst voor uit de nieuwsbrief: dat er geen aanvullende informatie is en dat er geen besluit is genomen in de verkeers vergadering. Mocht die wel worden genomen dan zal er zeker over gecommuniceerd worden naar de bewoners in het kader van transparantie. Mocht er een wijziging zijn van het bestemmingsplan ook dan wordt beloofd dat bewoners daar van op de hoogte worden gesteld.

Klankbordgroep

Tafelpraatjes met gemeentemedewerkers. Bewoners mogen hun vragen opschrijven

Bewoners mochten zich inschrijven voor een klankbordgroep C+D. De afdeling communicatie van de gemeente  zegt dat daar nooit veel mensen op afkomen. Van de 8 beschikbare posities waren er aan het einde van de avond 16 ingevuld. Oftewel, de interesse was overweldigend.

En dan nog even dit …
Verkeersdeskundige Jasper Mallens geeft aan dat er wel degelijk geluisterd wordt. Met betrekking tot het parkeren bij school de piloot gaat er een parkeerverbod gelden. Ouders zullen dus na of voor het parkeerverbod moeten gaan parkeren als ze hun kinderen naar school brengen.

 

UPDATE! Op 12 februari 2020 heeft de gemeente antwoorden gepubliceerd van de bewonersavond op 21 januari 2020.


Raaigras

 • Ik wil graag zonnepanelen, maar er komt een boom voor mijn deur. Vormen deze bomen hiervoor een belemmering?
  De te planten bomen bij u zijn Ginkgo Biloba. Het is een smalle piramidale boom met een lichte open kroon, waardoor schaduwwerking beperkt is. Het zijn geen snelgroeiende bomen en ze bereiken pas na 30-40 jaar hun maximale hoogte. Omdat ze in de verharding komen is de – verwachte hoogte tussen de 12-15 meter -. Ook komen de bomen tien meter vanaf de gevel te staan.Noot van de redactie: Ginkgo Biloba staat ook bekend als japanse POEPBOOM of Japanse KOTSBOOM. De vruchten stinken naar poep.https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/poepboom-valkenswaard-stinkt/
 • Er komen nieuwe bomen voor mijn huis en wat uit de oude bomen kwam, beschadigde mijn autolak. Hoe zit met de nieuwe bomen?
  De te planten bomen bij u zijn Ginkgo Biloba. Het is een smalle piramidale boom met een lichte open kroon, waardoor schaduwwerking beperkt is. Deze bomen scheiden geen schadelijke stoffen af.
 • Komen er bomen op de aanleg-verbinding van de particuliere en gemeente riolering?
  Nee, er mogen geen boomvakken op de aansluitingen worden geplaatst.
 • Er zijn nu twee lange plantvakken ingericht (pleintje). Kan dit nog aangepast worden? Dit wordt als ongezellig ervaren.
  Nee, dit wordt niet aangepast. Dit ontwerp is in overleg met bewoners op eerdere bewonersavonden tot stand gekomen. Er is hier toen rekening mee gehouden.
 • Waarom zijn de drempels zo laag?
  In 30 km/u gebieden worden drempels geplaatst die zowel landelijk als in Rotterdam worden toegepast in dit soort gebieden. De maatvoering zou de auto’s moeten dwingen niet harder te rijden dan 30 km per uur.

Kamgras

 • Waarom komen er bomen voor mijn deur die het gehele zonlicht en uitzicht wegnemen?
  De te planten bomen bij u zijn de Magnolia Galaxy met een beperkte schaduwwerking. Dit zijn bomen met een half open kroon waardoor schaduwwerking beperkt is. Het is een langzaam groeiende boom die tussen de 6 tot 9 meter wordt. De verwachting is dat deze boom pas op langere termijn (ongeveer 20 jaar) gaat zorgen voor schaduw en het uitzicht kan belemmeren. De bomen komen 5 meter vanaf de gevel te staan. Alle wijken in Rotterdam moeten vergroenen, daarom is deze opdracht meegegeven voor het inrichtingsplan. Dit wordt onder andere gedaan door het plaatsen van bomen in De hofjes zijn daar een geschikte plek voor.

Rijstgras

 • Wat en wanneer gaat er gebeuren met de groenstrook achter de Rijstgras?
  Hier zijn de slechte en onveilige bomen en struiken die overlast geven recent weggehaald en/of gesnoeid.

Fioringras

 • In de nieuwe situatie wordt er door het eenrichtingsverkeer in de straat hard gereden langs de speelplek. Kan dit weer tweerichtingsverkeer worden?
  Er is geen ruimte voor tweerichtingsverkeer in het Fioringras. De straat is tussen de tuinen 10, meter breed. Met de noodzaak van trottoirs, parkeervakken en de rijbaan blijft er geen ruimte over voor verkeer in twee richtingen.
 • Waarom komt de invalidenoprit niet op de oude plek?
  In de bestekstekening staat een invalideoprit voor Fioringras nr. 98 ingetekend. Dit is gedaan onder andere gedaan om de fietsers minder aanleiding te geven om direct het pleintje aan het einde van de Fioringras op te rijden.
 • Moet de riolering bij ons vernieuwd worden omdat deze in het verleden vernieuwd is?
  De hoofdriolering wordt ook hier vernieuwd. Uw huisaansluiting wordt ter plekke geïnspecteerd. Als deze in goed staat is, hoeft de aansluiting niet te worden vernieuwd. Het deel op eigen terrein is voor de eigenaar. Wij vervangen de huisaansluiting tot de erfgrens.

Blauwgras

 • Komen er parkeerstroken aan beide zijden van de straat? Liever niet, dit leidt tot lastig fileparkeren. Het beste is om de stoepen niet te verbreden en de straat zo te houden zoals die is. Dit is goedkoper en leidt tot meer woongemak voor de straat en politie en brandweer hebben betere toegang.
  In de huidige situatie wordt er ook aan twee zijden geparkeerd.  Dit blijft zo dit wordt een lange parkeerstrook zonder tussenindeling. De hoge parkeerdruk in de wijk maakt een efficiëntere parkeerindeling noodzakelijk. Parkeren is in de meeste gevallen hetzelfde gebleven ten opzichte van de oude situatie, waar ook vaak aan beide zijden van de straat werd geparkeerd. Dit aan een zijde opheffen is gezien de parkeerdruk niet realistisch.

Fakkelgras

 • Wat mij betreft blijft er op Fakkelgras tweerichtingsverkeer, dit voor een betere doorstroming.
  Er is geen ruimte voor tweerichtingsverkeer in het Fakkelgras. De straat is tussen de tuinen 10,5 meter breed. Met de noodzaak van trottoirs, parkeervakken en de rijbaan blijft er geen ruimte over voor verkeer in twee richtingen.
 • Wie heeft de controle en uitvoering gedaan bij de gasaansluiting? De gasleiding is met enorme overlengte dwars door de kruipruimte aangelegd (8 meter). Ook blokkeert hij gedeeltelijk de toegang kruipluik. Wie haalt de oude gasleiding weg?
  Voor de gasleiding is Stedin verantwoordelijk. Bij storingen aan gas of elektra kunt u bellen met Stedin: 0800 – 90 09.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.