Bezwaar maken tegen aanleg fietspad Grasbuurt

Tot en met 15 september kan er nog bezwaar worden gemaakt tegen de aanleg van het fietspad.

Op deze pagina vind u de tools om dit te doen.

Met DigiD kunt u het bezwaar binnen enkele minuten regelen.

Surf naar de onderstaande link:
https://www.rotterdam.nl/loket/vraagboom-bezwaar/

Beantwoord alle vragen met NEE en kies voor
Direct online bezwaar maken.

Enkele antwoorden op vragen:

 • Kenmerk:
  Rotterdam Prins-Alexander 20/0008627- AS20/05894
 • Datum van Besluit:
  5 augustus 2020 (05-08-2020)
 • Onderwerp:
  Omgevingswet
 • Wie heeft het Besluit genomen?
  Directeur van Dienst / Cluster
 • Welke Dienst of Cluster?
  Stads Ontwikkeling

Daarna kunt u het bezwaar, eventueel na uw wijzigingen  of aanvullingen, uploaden.

Direct te uploaden (.PDF)
Download het bezwaar, een PDF zonder naam, die u meteen als bezwaar kunt uploaden
Klik op de link bezwaar-brommer-fietspad-tekst

 

Als basis vor uw eigen bezwaar (.PDF)
Download hier een een PDF document van hetzelfde bezwaar die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen bezwaar.
Klik op de link bezwaar-brommer-fietspad

 

 


 • College van Burgemeester en Wethouders
  Afdeling Bezwaar en beroep
  Postbus 1011
  3000 BA ROTTERDAMOnderwerp: bezwaarschrift

  Rotterdam, 10 september 2020

  Geachte heer, mevrouw,
  Ik teken bezwaar aan tegen uw beslissing van 5 augustus 2020.
  Het kenmerk van de beslissing is: Rotterdam Prins-Alexander 20/0008627- AS20/05894 Ik ben het niet eens met de beslissing omdat:

  ● Er is reeds een fietsnetwerk aanwezig om de Grasbuurt waarbij het fietspad rondom de wijk is aangelegd. Gezien de huidige situatie stoppen alle fietspaden direct nadat zij de hoofdroute verlaten. Vanuit de President Rooseveltlaan is er een afslag naar de Nieuwe Ommoordseweg waarbij het fietspad eindigt bij de kruising met Dwerggras; vanuit de Alexanderlaan is er een afslag t.o. het metrostation Graskruid en deze eindigt in de Fioringras. Tot slot is er het Grasbuurt Pad dat uitkomt bij de Alexanderlaan en een afslag heeft naar Rijstgras. Binnen de Grasbuurt zijn er geen  brom)fietspaden waardoor er m.i. geen sprake is van een ontbrekende schakel.

  ● De voorgestelde toevoeging heeft geen meerwaarde en zorgt alleen voor overlast voor omwonenden en andere gebruikers van het park. De voetgangers, spelende kinderen en dieren worden niet langer beschermd.

  ● Er wordt geen rekening gehouden met andere bestemmingen dan Fioringras en NW. Ommoordseweg. Het park heeft meerdere voetgangersuitgangen die gebruikt zullen worden door fietsers en voetgangers. Oftewel, een fiets, Bromfietser zal niet om gaan
  rijden om op het fietspad te komen maar de kortste weg pakken en over voetpaden, achterpaden het tot het fietspad komen.

  ● Het (brom) fietspad komt zeer dichtbij de gebouwen te liggen met name bij de ouderenwoningen “De Grashof”.

  ● Er is geen aanleiding het (brom)fietspad aan te leggen. Er zijn geen cijfers statistieken, bekeuringen of iets dergelijks bekend, die het gebruik dan wel misbruik van het huidige voetpad bevestigen. Het gebruik van voetpaden in de huidige situatie door fietsers is niet anders dan andere stoepen in de Grasbuurt en Prins Alexander en is acceptabel. Het (brom)fietsverkeer is afgenomen. Het voetgangersverkeer is toegenomen (ook door de aanwezige scholen en instanties aan het parkje) die richting metro lopen aan het einde van een school- of werkdag.

  ● Het park heeft een sociale functie voor onder meer buurt evenementen. Deze worden teniet gedaan door de aanleg van een (brom)fietspad. Er is geen ruimte meer en vergunningstechnisch niet meer haalbaar voor de inzet van vrijwilligers.

  ● De aansluitende voetpaden in dit park, die in enkele gevallen ook aansluiten op privé paden van bewoners, fungeren als afslagen voor (brom)fietsers. Daar voorziet het (brom)fietspad niet in. Ze gaat uit van een theoretische route. Het fietspad is niet de kortste route en de aanzuigende werking van met name brommers en scooters zal voor
  veel overlast en onveilige situaties zorgen op de aansluitende voetpaden.

  ● Het past niet binnen het huidige bestemmingsplan, dat uitgaat van toename van groenvoorzieningen in een wijk. Er wordt veel groen opgeofferd voor asfalt.

  ● Het bestemmingsplan Ommoord laat geen bromfietspaden toe door groen. De wet maakt onderscheid tussen een fietspad en een bromfietspad.

  ● De speelweide voor de kinderen vervalt. Uitvalsbasis voor school De Piloot (voor oefeningen en buitenactiviteiten) wordt bemoeilijkt, dan wel onmogelijk gemaakt.

  ● Het (brom)fietspad komt vlak naast (enkele meters) een bestaande speeltuin te lliggen. Kinderen kunnen onmogelijk veilig oversteken.

  ● Door het toelaten van gemotoriseerd verkeer zal lokaal meer luchtvervuiling (denk ook aan uitstoot fijnstof) en geluidshinder komen.

  Ik wil mijn bezwaren graag mondeling toelichten in een hoorzitting.
  Ik dien hierbij Planschade in voor vermindering en aantasting van het woongenot. Daarnaast wil ik in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten die ik voor deze bezwaarprocedure maak. Verder wil ik ook graag in aanmerking komen voor vergoeding van de wettelijke rente over de niet of te laat betaalde vergoeding.

  Ten slotte verzoek ik u om de beslissing niet uit te voeren totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift hebt genomen.

——————————————————————————

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.