Bezwaar Maken tegen aanleg Fietspad door Grasbuurt Park

Tot en met 10 maart 2021  kan er nog bezwaar worden gemaakt tegen de aanleg van het fietspad door het grasbuurtpark. (verkeerbesluit: Rotterdam Prins-Alexander 21/0000816 AS21/00580)

 • Op deze pagina vind u de tools om dit te doen.
 • Met uw DigiD kunt u het bezwaar binnen enkele minuten regelen.

Surf naar de onderstaande link:
https://www.rotterdam.nl/loket/vraagboom-bezwaar/

 • Beantwoord alle vragen met NEE en kies voor
  Direct online bezwaar maken.

Enkele antwoorden op vragen:

 • Kenmerk:
  Rotterdam Prins-Alexander 21/0000816 AS21/00580
 • Datum van Besluit:
  28 Januari 2021(28-01-2021)
 • Onderwerp:
  Omgevingswet
 • Wie heeft het Besluit genomen?
  Directeur van Dienst / Cluster
 • Welke Dienst of Cluster?
  Stads Ontwikkeling

Daarna kunt u het bezwaar, eventueel na uw wijzigingen  of aanvullingen, uploaden.

Direct te uploaden (.PDF)
Download het bezwaar, een PDF zonder naam, die u meteen als bezwaar kunt uploaden
Klik op de link om te downloaden bezwaarschrift_grasbuurt_rdam_maart_2021

Als basis voor uw eigen bezwaar 
Download hier een een PDF document van hetzelfde bezwaar die u kunt knippen en plakken in uw eigendocument. Zie onderstaande Tekst.


 • College van Burgemeester en Wethouders
  Afdeling Bezwaar en beroep
  Postbus 1011
  3000 BA ROTTERDAM
  Onderwerp: bezwaarschriftRotterdam, 2 maart 2021
  Bezwaarschrift tegen voorgenomen

  Verkeersbesluit 21/0000816 AS21/00580Geachte heer, mevrouw,

  Ik teken bezwaar aan tegen uw beslissing van 28 januari 2021.Het kenmerk van de beslissing is: Rotterdam Prins-Alexander 21/0000816 AS21/00580

  Ik ben het niet eens met de beslissing omdat:

  ● Er is reeds een fietsnetwerk aanwezig is in de Grasbuurt waarbij het fietspad rondom de
  wijk is aangelegd. Gezien de huidige situatie stoppen alle fietspaden direct nadat zij de
  hoofdroute verlaten. Vanuit de President Rooseveltlaan is er een afslag naar de Nieuwe
  Ommoordseweg waarbij het fietspad eindigt bij de kruising met Dwerggras; vanuit de
  Alexanderlaan is er een afslag t.o. het metrostation Graskruid en deze eindigt in de Fioringras
  en tot slot is er het Grasbuurt Pad dat uitkomt bij de Alexanderlaan en een afslag heeft naar
  Rijstgras. Binnen de Grasbuurt zijn er geen fietspaden waardoor er m.i. geen sprake is van een
  ontbrekende schakel.

  ● Er is geen Draagvlak is binnen de wijk voor de aanleg van een fietspad waar ook
  Snorfietsers op mogen rijden . Een petitie met meer dan 140 handtekeningen bevestigd dit.

  ● Vanuit de huidige situatie illegaal fietsgedrag over voetpad wordt gelegaliseerd

  ● De voorgestelde toevoeging van een fietspad waar ook Snorfietsers op mogen rijden geen
  meerwaarde heeft en voor verwarring zorgt bij de gebruikers en overlast voor omwonenden en andere gebruikers van het park te weten voetgangers, spelende kinderen en dieren worden
  niet langer beschermd.

  ● Het fietspad komt zeer dichtbij gebouwen te liggen met name bij de ouderenwoningen “De
  Grashof”.

  ● De kinderen hun belangrijkste speelweide kwijtraken door de aanleg van het fietspad

  ● Er is geen aanleiding op papier is om het fietspad aan te leggen . Er zijn geen cijfers
  statistieken, bekeuringen of iets dergelijks die StadsOntwikkeling Mobiliteit, die het gebruik dan wel misbruik van het huidige voetpad bevestigen.

  ● Het gebruik van voetpaden in de huidige situatie door fietsers niet anders is dan andere
  stoepen in de Grasbuurt en Prins Alexander en acceptabel is te noemen.

  ● Het fietsverkeer is afgenomen. Het voetgangersverkeer is toegenomen (ook door de
  aanwezige scholen en instanties aan het parkje) die richting metro lopen aan het einde van
  een school- of werkdag.

  ● De huidige sociale waarde van het park teniet wordt gedaan met de aanleg van een
  fietspad. Het park h eeft een sociale functie voor onder meer buurt evenementen (opzoomeren en bewonersinitiatieven).

  ● Waardevol groen wordt opgeofferd voor asfalt tegen het huidige beleid van de zittende
  coalitie

  ● Dat we in het nieuwe normaal juist meer groen nodig hebben in plaats van minder
  vernietigen van waardevol groen voor asfalt.

  ● Dat de overlast voor aangrenzende voetpaden en achterpaden die ook aansluiten op privé
  paden van bewoners, fungeren als afslagen voor fietsers.

  ● Het fietspad niet de kortste route is en de aanzuigende werking van met name Fietsers en
  brommers en snorfietsen zal voor veel overlast zorgen en onveilige situaties zorgen op de
  aansluitende voetpaden.

  ● Het fietspad vlak naast een bestaande speeltuin komt te liggen. Kinderen kunnen
  onmogelijk veilig oversteken.

  ● Een eerdere mislukte poging om een (brom) fietspad aan te leggen via verkeersbesluit
  20/0008627- AS20/05894 . die door de verstrekker is teruggetrokken waaruit blijkt dat fietspad
  dan wel bromfietspad op deze locatie simpelweg niet te realiseren is.

  ● Er een WOB aanvraag gedaan waarbij de gevraagde relevantie stukken niet zijn geleverd
  maar in plaats daarvan een zwart gelakt memo advies waaruit blijkt dat er geen gedegen
  grondslag is.

  ● Er sprake is van willekeur. Het beoogde tracé van het fietspad buigt onlogisch af naar boven
  en eindigd in een bocht! aan de Nieuw Ommoordseweg. In 2017 zijn er klachten van bewoners
  geweest die precies na deze afbuiging woonzaam zijn.

  ● In een verdere logische uitbreiding van het fietsnetwerk op deze locatie fietsers en
  snorfietsers haar weg niet kunnen vervolgen aangezien het voorstel doodloopt tegen de
  zijkant van een huis.

  ● Dat de enkele woningen die overlast ervaren er al staan sinds de jaren 80 en bij vernieuwing
  van het park in 2015 niet is gekozen voor een fietspad (het was een tijdelijk probleem)

  ● Dat fietsers en snorfietsers niet veilig op het fietspad kunnen komen. Ze weer gebruik zullen
  maken van de veilige route via de aangrenzende voetpaden

  ● Dat fietsers en snorfietsen reeds gebruik kunnen maken van de aanwezige infrastructuur van
  paden en wegen.

  ● Dat nergens in Ommoord in het verleden of heden er fietspaden door groenkernen van
  wijken worden aangelegd. Maar altijd lijnen langs reeds bestaande hoofdroutes volgen.

  ● Het aanpassen van omringende (brom) fietspaden aan de prins Alexanderlaan naar
  fietspaden (waarbij de bromfiets op het wegdek moet gaan rijden) een onrealistisch,
  verregaande aanpassing is aan het fietsnetwerk en verwarrend is (aangezien deze ook weer
  een overgang kent van Fietspad naar Brom-Fietspad.

  ● Men aangeeft dat er in de huidige situatie niet gehandhaafd kan worden en dit in de
  toekomst dus ook niet het geval zal zijn voor overlast gevende brom-fietsers.

  ● Het park in 2015 reeds geheel is vernieuwd en er toen ook niet is gekozen voor de aanleg
  van een fietspad.

  ● Er geen participatie heeft plaatsgevonden met de bewoners waarbij SO mobiliteit ook nog
  eens aangeeft dat er vanwege corona geen mogelijkheden voor zijn. (en men deze stap dan
  maar overslaat)

  Het verzoek is dan ook om het park te laten zoals deze recentelijk in 2015 is ontworpen
  en opgeleverd door uw eigen organisatie.

  Ik wil mijn bezwaren graag mondeling toelichten in een hoorzitting.

  Ik dien hierbij Planschade in voor vermindering en aantasting van het woongenot.
  Daarnaast wil ik in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten die ik voor deze
  bezwaarprocedure maak.

  Verder wil ik ook in aanmerking komen voor vergoeding van de wettelijke rente over de niet of te laat betaalde vergoeding.

  Ten slotte verzoek ik u om de beslissing niet uit te voeren totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift hebt genomen.

  —– einde Bezwaarschrift —–

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.