[VIDEO] Reuring over grootschalige bomenkap in Rotterdamse Grasbuurt t.b.v aanleg Fietspad

Maandag 17 mei 2021 schrokken de bewoners –  rondom het centrale en populaire park in de grasbuurt Rotterdam-Ommoord –  wakker door het geluid van de oliegestookte kettingzagen, Mega Shredders en hoogwerkers. In totaal hebben 8 gezonde bomen het loodje gelegd, waaronder een zeer oude boom. Waarom moet het groen wijken voor een fietspad? Waarom wisten de direct omwonenden hier niets van? Ze hadden intensief contact met de gemeente vanwege de aanleg riolering in de buurt die momenteel druk gaande is.

De bewoners weten wel dat hun bezwaar tegen de aanleg van een fietspad op 3 juni 2021 om 14.30 wordt behandeld door de bezwarencommissie; deze is te volgen via een livestream met MS teams. Hoe dat in zijn werk gaat krijgen de bewoners op de dag zelf pas te horen. 

Het bezwaar loopt nog

Bewoners, met name van de Ouderen in woongebouw de Grashof, keken machteloos toe vanaf hun balkon hoe hun “Achtertuin” het moest ontgelden.

Video: Boom wordt gekapt in Opdracht van Stadsbeheer / Groen Links Judith Bokhove, mei 2021

Het nieuws ging als een vuurtje; zo stonden de Buurt App groepjes roodgloeiend. De social media platformen van Ommoord-  met het populaire Ommoord Nieuws op Facebook maar ook Nextdoor en Twitter – schreven boekdelen. Er zijn zelfs videobeelden gemaakt van het kappen en shredden van enkele bomen.

Bomen in Shredder
De bomen werden meteen door een shredder gehaald konden zo niet meer hergebruikt worden. Ideaal materiaal voor een BioMassa centrale.

Bewoners verontwaardigd vlak voordat hun beroep behandeld wordt

Ook de Gebiedscommissie Prins Alexander was het niet ontgaan. Enkele bewoners van de Ouderen Gebouw de Grashof (Woonbron) hadden inmiddels contact opgenomen met een gebiedscommissielid om te vragen waar dit ineens vandaan kwam. Er was immers nog niets besloten? Behandeling van bezwaar is pas op 3 juni 2021, aldus een bezorgde bewoner.

We hebben bezwaar gemaakt en zitten nog midden in het proces.

 

Sociale media kanalen, zoals Nextdoor, Facebook en Twitter, spreken van een schande, ook nu het Broedseizoen in volle gang is.

Social Media liep over van klachten van bewoners en medestanders uit heel Prins Alexander naar aanleiding het kap van de bomen in het grasbuurt park.

Verantwoordelijke wethouder

In de zomer van 2019 is verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove komen kijken. Niet om met de bewoners te spreken, maar om rondgeleid te worden door een gemeente ambtenaar. Ze overtrad daarbij de regels en kwam samen met een andere gemeenteambtenaar fietsend aan over het voetpad. 

Ook oude reuzen moesten het ontgelden in de massale onaangekondige bomenkap

Na door het park te hebben gelopen met de toenmalige projectmanager (Extern ingehuurd) duurde het een maand voor de vraag werd beantwoord over het waarom. Het antwoord, via een gemeente ambtenaar, was dan ook dat welke beslissing het gemeenteapparaat ook zou kiezen, ze hierachter zou staan. Een Carte Blanche oftewel een witte kaart. De gemeente kon haar gang gaan.

Locatie fietspad, zwart gelakt WOB advies

In het verkeersbesluit wordt telkens gesproken over uitbreiding van het fietsnetwerk. Maar de vraag komt telkens naar voren: Waarom hier dwars door het kleine parkje? Om Het antwoord te kunnen vinden op deze vraag is door de bewoners een WOB (Wet Openbaar Bestuur)  aangevraagd want plannen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het resultaat na 4 weken wachten was een memo met een advies eraan gekoppeld. Dit advies was in zijn geheel zwart gelakt. Wat is er zo geheimzinnig aan een advies? En was er wel een advies of is alles gebaseerd op willekeur en persoonlijke ambities deze Henk Alkema binnen de organisatie. En waarom komt verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove  – als Ridder van het groen  – niet naar voren, maar laat ze het apparaat haar gang gaan? 

Een zwartgelakt WOB advies voor de bewoners van de Grasbuurt
Een zwartgelakt en onleesbaar WOB advies lijkt de grondslag voor aanleg van het fietspad

Tegenstrijdig beleid

Bewoners en gebruikers begrijpen niets van het tegenstrijdige beleid. Dit “groene” college is alleen bomen aan het weghalen en legt asfalt terug. Ook kunnen ze er niet bij waarom het fietspad “precies” dwars door het midden van het park moet worden aangelegd. Immers, de bewoners van de Grasbuurt zijn enorm actief en middels bewoners initiatieven organiseerden ze twee maal per jaar een groot evenement. Hun eigen Grasbuurt Meetup in de zomermaanden en in oktober doen ze het nog stilletjes over met Halloween dat de aandacht trekt in de Grasbuurt en de wijde omtrekt. Op deze website worden de initiatieven ook uitgebreid geshowcased ter inspiratie voor andere wijken.

Bewoners van de Grasbuurt waren zeer actief voor de Corona tijd. 2x per jaar organiseerden ze middels een Bewonersinitatief zogenaamden Grasbuurt Meetups met en voor bewoners van de Grasbuurt maar ook gemeente zoals T+H en andere prominente bewoners uit Prins Alexander kwamen graag langs.

Grondslag uitbreiding fietspad

Tot op heden  hebben de bewoners nooit een grondslag gekend voor de echte aanleiding voor de aanleg van het fietspad. De aangegeven reden in het verkeersbesluit is een standaardtekst die je overal tegenkomt. De bewoners vragen zich af waarom het fietspad perse hier, dwars door een klein sociaal parkje moet lopen en bijvoorbeeld niet erlangs. Vooral in deze Corona tijd waar we meer naar buiten moeten, goed morgen zorgen voor onze ouderen worden ze juist naar binnen gejaagd en ontbreekt er een toekomstig incentive om een ommetje om het gebouw te gaan lopen. Zit er soms iets anders achter deze beslissing vanuit Stadsbeheer en Ontwikkeling? En waarom komt Henk Alkema, Manager Openbare Werken Noordrand steeds in beeld?  

 

In 2015 was het park juist opnieuw ingedeeld

Na de bouw van Oudere Woningen de Grashof (voor de oudere bewoners van de Grasbuurt) is het park nog helemaal opnieuw ingedeeld. Er was toen ook nooit sprake van aanleg of behoefte van een fietspad. Wat kan er dan in enkele jaren (het fietspad werd in 2018 ingetekend door de gemeente, in 2019 werd dit pas gedeeld met de bewoners)

Bijzondere bezoeker

Na afloop van de grote bomenkap, 17 en 18 mei 2021 komt er nog een verrassende bezoeker. De hoogste manager van het gebied met betrekking tot Grijs en Groen, Henk Alkema, komt persoonlijk kijken of het werk naar behoren is uitgevoerd. De bewoners vinden het bijzonder eigenaardig dat uitgerekend deze persoon vanuit de hogere laag binnen de gemeente precies voor het einde van de boomkap controleert of alles ook echt is uitgevoerd. Hij telt de bomen en loopt meerde malen door het park om te kijken of alles ook echt weg is om vervolgens in zijn Elektrische bedrijfswagen weer huiswaarts te keren.

Welke verrassingen kunnen de bewoners nog meer verwachten zo vlak voordat hun bezwaar wordt behandeld? Die agenda is al bekend maar wordt niet gecommuniceerd met de bewoners. Ook de informatie over kapvergunningen (of het ontbreken daarvan) is nog steeds niet gedeeld met de bewoners. 

 

Tot slot

De bewoners vrezen niet alleen direct overlast van fietsers maar vooral de aanzuigende kracht van Brommers en snorfietsen. Verder grenzen er diverse voetpaden aan het fietspad en men bang is dat fietser, snorfietsen en brommers alsnog over deze paden gaan rijden om te kortste weg te nemen.

Tekening Fietspad
Overzicht fietspad (Stadsbeheer) waar duidelijk is de zien dat het eindigd in een gevaarlijke onoverzichtelijke bocht en er diverse voetpaden aansluiten die als kortste route gebruikt zullen gaan woorden.

Heb je meer aanvullende informatie met betrekking tot dit artikel of heb je een vraag aan de redactie stuur dan een e-mail naar: Grasbuurt01@gmail.com of gebruik het contactformulier. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.