BREAKING! (VIDEO) Gemeente Rotterdam offert Veiligheid op voor extra fietsverkeer dwars door GrasbuurtPark

Op 3 juni was er een digitale ABC oftewel een Algemene Bezwaren Commissie waar bewoners van de Grasbuurt, die het lukte in te loggen, hun zegje mochten doen aan de hand van hun ingestuurde bezwaar tegen de aanleg van een fietsnelweg door hun parkje.

Er werd veel gesproken over veiligheid, groen en natuurlijk de verrassende bomenkap door stadsbeheer (persoonlijknagecontroleerd ter plekke door Manager Openbare Werken, Henk Alkema) met excuusbrief.

Beluister de onderstaande soundbite (VIDEO: YouTube 4 minuten)

Toch kwam het tegen het einde van de 2e termijn tot een struikelblok waaruit bleek dat de gemeente helemaal niet bezig was geweest met veiligheid voor andere gebruikers door het park heen en konden amper vragen beantwoorden over de totstandkoming van deze gekozen route.

De discussie gaat er voornamelijk om dat een ooit illegaal stukje brom-fietspad ‘aanhangsel’ komende uit de Prins Alexanderlaan wordt doorgetrokken terwijl er ook legio aan andere routes en oplossingen te verzinnen zijn die minder belastend zijn en veiliger voor voetgangers en met name Ouderen en Kinderen. Men blijft voortborduren op de illegaliteit en legaliseert deze door dit ‘misbruik’ te formaliseren. Een voetpad wordt, net als andere voetpaden, wel eens gebruikt als fietspad. Daar is niets spannends aan.

 

ABC: En dan zie ik ineens allemaal kinderen spelen die INEENS willen oversteken …


Het fiets gebruik echter zal, met de aanleg van een nieuw fietspad, veel meer zijn. Dit is te beluisteren in het video fragment. In plaats van het terugdringen van het fietsverkeer ten gunste van de andere gebruikers (voetgangers, kinderen, ouderen, dieren) geeft de gemeente aan dat het gebruik na aanleg van het fietspad juist meer zal zijn en ook bromfietsers aan zal trekken. Hoeveel meer weten ze niet. 

Hoe kun je met MEER bewegingen de situatie veiliger maken?…

De zogenaamde ‘fietsnelweg’ die er komt en de buurt letterlijk doormidden ‘splijt’ krijgt dus een legaal maar hoger gebruik, zo is te beluisteren in het bovenstaande geluidsfragment.  De gemeentemedewerkers weten het eigenlijk niet en kijken elkaar ‘digitaal’ aan omdat ze er zelf ook niet van overtuigd zijn. 

Aangrenzende voetpaden worden nu ook al bereden. Die paden zijn te zien in onderstaand plaatje. Maar daar voorziet de gemeente niet in.

Ik denk, Misschien, Wellicht, Het zou kunnen. 

Het blijkt dat de gemeente dus helemaal niet overtuigt is van haar eigen plan met betrekking tot ‘veiligheid’ en is het overzicht dan ook kwijt. De tekening blijkt ook al een tijdje geleden te zijn gemaakt in 2017. Dit is ook de eerste keer dat de gemeente wordt bevraagd en ze antwoord ‘moet’ geven op vragen waar ze voorheen alleen informatie aan het zenden waren naar bewoners. 

Met de vraag of de afweging is gemaakt dat de situatie wel eens zeer onveilig kan zijn voor de andere gebruikers van het park, blijkt het antwoord vol te zitten met vermoedens, persoonlijke opvattingen, maar geen feitelijkheden gebaseerd op onderzoek dat men kan overleggen. 

Het bevragende lid van de bezwarencommissie weet genoeg en staakt zijn bevragingen. 

Gemeente offert veiligheid op voor een marginale mobiliteit

Gaat de gemeente willens en wetens door met het plan dat alles behalve onderbouwd is? En waarom willen ze geen alternatieve route onderzoeken dat luttele meters linksom of rechtsom langs de rand van het park gaat?  Waarom wil men perse meer asfalt neerleggen terwijl alternatieven  in het kader van groen en veiligheid voor de hand liggen?.

Verder bleek dat veel meer mensen wel hun bezwaar hebben gemaakt maar nooit zijn opgeroepen. 

Afsluitend somt een bewoner nog even op dat het ‘meer problemen met zich mee brengt dan dat het potentieel op gaat oplossen’.

Beoogde Route ongewijzigd sinds dat het in 2017 is ingetekend
Beoogde Route ongewijzigd sinds dat het in 2017 is ingetekend

Ook blijkt de gemeente nooit pogingen te hebben gedaan om in de huidige situatie fietssluizen of hekjes te plaatsen zoals je op andere plekken ziet want Men zou daar toch omheen fietsen? Als nu zou is, hoe moet dat dan met de brommers? In de huidge situatie kun je brommers erop wijzen maar als het “geformaliserd” wordt dan hebben de zwakkeren in het verkeer het nakijken.

Toch is de gemeente voornemens om hun plannen er doorheen te drukken ondanks dat er geen gedegen afweging en onderzoek blijkt te zijn gemaakt voor de aangelegde route ten koste van groen maar vooral ten koste de veiligheid van de overige gebruikers.

Case: Het kleine parkje in de Rotterdamse Grasbuurt is het enige centrale parkje dat goed gebruikt wordt door alle gebruikers voor diverse doeleinden. Van straatfeest tot een partijtje voetbal en van bewonersinitiatief tot kleine sportevenementen voor de jeugd. Zoals elk parkje rijden er wel eens fietsers doorheen.

Genoeg reden voor de Gemeente Rotterdam om er in het kader van Mobiliteit (Politiek Verantwoordelijk: Judith Bokhove, Groen Links) er dan maar een hemelsbreed geasfalteerd Fietspad doorheen te leggen. Maar hoe zit het met de spelende kinderen? De ouderen? Loslopende dieren en huisdieren? En hoe zit het met de aangrenzende voetpaden? Als er nu wordt gereden op die aangrenzende voetpaden, dan wordt daar later toch ook op gereden? Immers, iedereen zoekt de korste weg. Uit het geluidsfragment blijkt dat daar ook helemaal geen antwoord op is, toch is de Gemeente Rotterdam, Afdeling SO Mobiliteit samen met Stadsbeheer, voornemens om het fietspad er te laten komen. Het brengt meer problemen met zich mee dan het potentieel zou moeten oplossen. Welke belangen behartigen ze eigenlijk?

Als het aan de bewoners licht moet het park blijven zoals het is en recent in 2015 is opgeleverd. 

Onderstaand een filmpje van een helicopter landing die een leven heeft gered. De trauma helicopter heeft steeds meer moeite door de bebouwing en infrastructuur om een geschikte landingsplaats te vinden  en kan onnodig levens kosten.

Zonder blikken of blozen heeft stadsbeheer alvast het voortouw genomen op een mogelijke overwinning en laat in totaal 8 gezonde bomen kappen. Saillant detail is dat de bomenzager niet is voorzien van beschermende kleding of een helm en in zijn eentje te werk gaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.