Informatie over het Buurtpreventie-team; sluit je aan!

Een buurtpreventieteam bestaat uit een groep van actieve bewoners die toezicht houden in de wijk. Dat doen ze door een aantal keer per maand gezamenlijk door de wijk te lopen. Samen met de gemeente en de politie zijn ze de extra oren en ogen van de buurt. Als zij tijdens het lopen een onveilige situatie tegenkomen, geven ze dit door aan de gemeente en de politie. Hierdoor ontstaat er een veiligheidsnetwerk dat ervoor zorgt dat uw buurt veiliger en aangenamer wordt.

Een extra aanvulling hierop is een buurtpreventie app, zoals de Veiligebuurt app. Hiermee kunt u anoniem meldingen doen van situaties in uw buurt die de veiligheid en leefbaarheid aantasten.

Lees meer op: www.rotterdam.nl/wonen-leven/buurtpreventie/

Sluit je aan! In de Grasbuurt zijn we opzoek naar meer actieve bewoners in alle uithoeken van de buurt. Met name door het delen van kennis kunnen we de buurt nog veiliger maken.

Buurtpreventie houdt in, dat bewoners scherp in de gaten houden wat er in hun directe omgeving gebeurt. Hierdoor vallen zaken die ongewoon zijn of niet kloppen extra snel op. Een goed contact met politie, gemeente en de woningcorporatie zorgt er voor dat er snel wordt ingespeeld op deze signalen van de bewoners. Denk daarbij aan rommel op straat, ongeregeldheden en meer.

Een buurtpreventieteam is geen burgerwacht. Deelnemers dragen geen uniformen of wapens. Het betrappen of aanhouden van criminelen is geen doel van de buurtpreventie.