F.A.Q Riool en herindeling Grasbuurt Rotterdam (update 14-01-2020)

 1. Wie is de projectleider? Henk Alkema is de projectleider (h.alkema@rotterdam.nl)
 2. Wie is de technisch projectleider? Turcay Yucel (t.yucel@rotterdam.nl)
 3. Wie is de Directievoerder? Dhr. Kees Goedegebuure (Extern)
 4. Wie is de Toezichthouder? Ron Blom. (Extern)
 5. Wie is de wijkregisseur? Linda Boumann
 6. Wie is de verantwoordelijk wethouder? Bert Wijbenga is de verantwoordelijke wethouder.
 7. Wie is de communicatie adviseur? Dit wisselt per keer en is niet duidelijk.
 8. Gaat de gemeente mijn tuin ophogen? De gemeente maakt een afloop van maximaal 2 meter in uw tuin zonder overleg. De bewoners dienen zelf hun tuin en achterpad op te hogen.
 9. Gaat de gemeente Zand en aarde leveren in de straten? Nee, de bewoners moeten zelf hun zand kopen en aanleveren
 10. Gaat de gemeente mijn achterpad ophogen? Nee, de bewoners moeten zelf hun achterpad ophogen. In 2015 echter heeft de stadsbeheer de achterpaden opgehoogd van de woningen aan Raaigras en uitgebreid met 3 tegels.
 11. Gaat de gemeente drainage buizen leggen in mijn tuin? Nee, bij waterloverlast dient u zelf Drainage buizen de leggen in uw tuin
 12. Gaat de gemeente een het riool aansluiten naar mijn huis? De gemeente gaat alleen een pijp leggen in het openbare gebied en tot 30cm in de voortuin. De rest van het riool moet u op eigen kosten en eigen initiatief (laten) aanleggen.
 13. Hoe diep komt de huisaansluiting te liggen? Dit is per huis verschillend dit kan ongeveer 85 centimeter zijn maar het kan ook ongeveer 50 centimeter zijn.
 14. Mijn nieuwe rioolpijp is aangeleverd op 85 cm diepte wat nu? U kunt onder uw fundering heen gaan, deze is ook 85 centimeter)
 15. Mijn nieuwe rioolpijp is aangeleverd op 55 cm, wat nu? U moet een duur gat (laten) boren door uw fundering.
 16. Waar wordt de huisaansluiting aangeleverd in de tuin? Dit is wisselend. meestal t.h.v. de voordeur (overleg met de aannemer)
 17. Wat is de diameter van de aangeleverde rioolpijp? Er worden 2 pijpen aangelegd 1 schoonwater en 1 vuilwater.
 18. Hoe herken ik Vuilwater? In Rotterdam is Vuilwater Rood/bruin van kleur
 19. Hoe herken ik schoonwater? In Rotterdam is schoonwater (regenwater, kolken, etc) grijs.
 20. Wat gebeurt er als ik het verkeerd aansluit? Het schoonwater riool gaat direct de sloot in. Als het verkeerd is aangesloten gaat het vuilwater direct de sloot in. De bewoner krijgt een boete.
 21. En wat als de aannemer de verkeerde kleur heeft aangleverd? ik was er immers niet bij? We moeten vetrouwen hebben…
 22. Hoe groot is de diameter van de aangeleverde pijpen? U krijgt 2 pijpen aangeleverd met een diameter van 160 mm.
 23. Installeert de gemeente een verloop mof naar de meer gangbare 125 mm? Nee, deze moet u zelf (laten) regelen
 24. Waar kan ik 160 mm PVC buizen kopen? Onder andere bij Warmteservice aan de hoofdweg kunnen deze besteld worden of online winkels.
 25. Ik wil geen boomvak voor mijn deur, wat kan ik doen? Teken alvast de petitie! https://www.petities.com/signatures.php?tunnus=bomen_in_parkeervakken_grasbuurt_rotterdam&page_number=7&num_rows=10
 26. Waar komen de bomen vandaan? De bomen zijn onderdeel van een vergroeningsopgave en komen uit Programma Oost, echter, zegt men niet waar die bomen geplaats moeten worden, zo gedetaileerd is een beleid immers niet. De bomen zijn dus door IEMAND ingepast. link naar Programma Oost: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prins-alexander/Programma-OOST.pdf
 27. Wie is het aanspreekpunt voor dit project? Het is niet altijd duidelijk echter de projectleider is: Henk Alkema h.alkema@rotterdam.nl whatsapp: +31 6 20614607
 28. Waarom is er een fietspad ingetekend op de tekeningen? naar aanleiding van slechts enkele klachten heeft men een fietspad ingetekend zonder duidelijke reden van opgaaf
 29. Hoe is de herindeling tot stand gekomen? De gemeente heeft inputgegeven aan een langschaps architectenbureau Peter verkade (pvla.nl), die heeft een plan gemaakt en weer teruggegeven aan de gemeente. Lees er alles over op deze projectsite van de langschapsarchitect.  http://www.pvla.nl/wp-content/uploads/170907-nadere-uitwerking-Grassenbuurt-small.pdf
 30. De meeste tekeningen zijn uit 2018. Waarom ben ik daar nooit van op de hoogte gesteld? pas bij de start van het project in april 2019 heeft de gemeente te tekeningen weer overlegt tijdens een startavond met bewoners echter alleen ter notificatie omdat alles al beklonken was.
 31. Waarom is er geen participatie geweest met de bewoners? in april 2017 heeft de gemeente tekenigen getoond aan de bewoner. DE gemeente acht dat ze voldaan hebben op deze manier aan hun participatie plicht.
 32. Waarom is er nooit een bewonersavond geweest na het failissement?  De gemeente heeft er voor gekozen om steevast alleen te zenden via papieren nieuwsbrieven die ook niet altijd bij iedereen aankomen. Het meehelpen van het verspreiden van de informatie is door stadsbeheer afgeslagen.
 33. Wie is Henk Alkema? Henk Alkema is project manager en tevens manager gebied noordrand Rotterdam.
 34. Wie is Jenny Fix? Jenny Fix is Rayon Directrice Noordrand (staat in de hierarchie boven Henk Alkema) (j.fix@rotterdam.nl)
 35. Ik wil mijn huisaansluiting direct aan laten sluiten, welke partij heeft ervaring? Schotgroep uit werkendam is door de gemeente een woonbron geselecteerd als een mogelijke partij. Het staat iedereen uiteraard vrij om een partij te kiezen of het (gedeeltelijk) zelf te doen. https://schotgroep.nl/
 36. Waarom komt er geen bewonersavond? Ik heb zoveel vragen. Op 21 januari vanaf 1800 uur heeft stadsbeheer met tegenzin een bewonersavond georganiseerd.
 37. Wanneer is er een bewonersavond voor C+D ? Deze wordt aangekondigd maar hoogstwaarschijnlijk Februari 2020